Kultowa „Pasja życia” Jacka Pałkiewicza

   Chociaż od powstania „Pasji życia” minęło już kilkanaście lat, to nadal cieszy się ona dużą popularnością, osiągając status klasyki literatury podróżniczej. Kultową książka dla młodzieży i dorosłych opowiada o odkrywaniu egzotycznych krain i o tubylcach osiadłych w regionach odległych  zarówno w sensie geograficznym, jak i czasowym. Także o drodze do sukcesu, o narodzinach mitu, który stał się wzorem dla dwóch pokoleń. Autor był naocznym świadkiem na wszystkich kontynentach, dynamicznego procesu globalizacji, która wszystko ujednolica i zaciera granice, powoduje upadek tradycyjnych obyczajowości i nieunikniony proces akulturacji. W nowej, współczesnej cywilizacji brakuje już nieraz miejsca na szlachetne instynkty, na skrajną odwagę, lojalność wobec innych, czy niepodzielną gościnność. Na przykład, dumni władcy pustyni Tuaregowie, których przyjaźnią szczycił się Autor, gardzili osiadłym trybem życia. Dzisiaj ci, uważający się za arystokrację, ostatni prawdziwi nomadowie, zduszeni przez technologię, zastąpili wielbłądy pojazdami terenowymi i nie piją wody ze studni, a Coca Colę. 

    Aleksander Gudzowaty powiedział o Autorze: Gdyby Jacek urodził się w czasach Kolumba, to Ameryka Łacińska mówiłaby po polsku. To silny człowiek o bogatej osobowości.