Gdyby Jacek urodził się w czasach Kolumba, to Ameryka Łacińska mówiłaby po polsku. To silny człowiek o bogatej osobowości.