SŁOWO WSTĘPNE THORA HEYERDAHLA

    Pamiętam, że w 1976 r., na rok przed moją wyprawą trzcinową łodzią „Tygrys” otrzymałem list od Jacka Pałkiewicza, który wyraził w nim chęć wzięcia udziału w tym rejsie. Dołączył dokumentację, z której wynikało, że ma bogate doświadczenie eksploratorskie, a przede wszystkim, że przepłynął Atlantyk w charakterze „samotnego rozbitka”. Zwrócił tym faktem moją uwagę. Ponieważ miałem już skompletowany zespół, odpisałem, że chętnie umieszczę go na liście rezerwowej. Nikt jednak nie zawiódł i Jacek pozostał w domu.

    Z zainteresowaniem śledziłem nieraz jego odkrywcze osiągnięcia i zaangażowanie w poszerzanie granic ludzkich możliwości przetrwania w skrajnie trudnych warunkach. To otworzyło mu, jako pierwszemu Polakowi, drzwi do superelitarnego Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie, jedynej instytucji mogącej poświadczać sławę podróżnika.

   Okazało się, że mamy wspólnych znajomych. Życzliwie opowiadał o Pałkiewiczu Carlo Mauri, włoski alpinista, który dwukrotnie płynął ze mną na tratwie „Ra”, a jeszcze cieplej mój wypróbowany przyjaciel Jurij Sienkiewicz, który był mu bezgranicznie oddany.

Na początku 2001 r. Jacek poprosił mnie o napisanie przedmowy do  książki o odkryciu źródła Amazonki. Napisałem mu wtedy, że darzę go wielkim szacunkiem, cenię jego filozofię życia i nadzwyczajne osiągnięcia jako eksploratora i człowieka przygody. Jednak nie mogę zadośćuczynić jego życzeniu. Mam bardzo wielu przyjaciół i znajomych wydawców, którzy prosili mnie o napisanie wstępu do ich publikacji. Jednak od czasu mojej wyprawy na „Kon – Tiki”, 50 lat temu, przyjąłem konsekwentną zasadę odmowy takim prośbom, aby nie sprawiać przykrości moim przyjaciołom, bo niemożliwe byłoby wszystkich zadowolić.

Przykro mi, że nie potrafię złamać podjętego kiedyś postanowienia, znanego wszystkim moim znajomym.

Żywo popieram jednak opublikowanie tej książki, napisanej przez wspaniałego człowieka, o niezwykłej historii, którą ma do opowiedzenia.

Thor Heyerdahl, Ph.D., Teneryfa, 8 września 2001 r.

EKSPLORACJA,  Zysk i S-ka Wydawnictwo,  2008, stron 247, format 27×30 cm, cena 69,90 zł

Eksploracja Jacka Pałkiewicza to niezwykle starannie przygotowany album ze zdjęciami z jego podróży z całego świata. Znany eksplorator i odkrywca zabiera nas ze sobą do najdalszych zakątków, ukazując z pasją piękno i specyfikę różnych rejonów ziemi, które odwiedzał i podziwiał. Publikację wzbogacają słowa o Autorze znanego podróżnika Thora Heyerdahla, i prezesa Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego – Władimira Kotljakowa.     

    Autor ujawnia: „Właściwie nic nie powinno mnie już wzruszyć i nie powinienem się już niczemu dziwić. Częsty widok niezwykłych atrakcji uodparnia i znieczula obserwatora. Przestaje być nowością i staje się widokówką z powierzchowną zawartością, bo brak zdumienia i emocji pozbawia naszych doświadczeń kolorów. Nie ukrywam, że nie raz musiałem pozwolić działać imaginacji, by przezwyciężyć narastające zobojętnienie. Nie mogę sobie na nie pozwolić, bo wiem, że kiedy zabraknie ciekawości i pasji, trudno będzie myśleć o podróżach i podziwianiu świata”.

Rozwikłana tajemnica źródła Amazonki      

    Jednym z działań, mającym charakter wydarzenia historycznego w życiu naszego Towarzystwa Geograficznego, było wsparcie ekspedycji Jacka Pałkiewicza, umożliwiające realizację jej programu naukowego, który pozwolił na precyzyjne poznanie i opisanie cech źródeł Amazonki – Królowej Wszystkich Rzek.

   Społeczność naukowa, środki masowego przekazu, wydawnictwa, sektor szkolnictwa i całe społeczeństwo doceniły wartość jego raportu. Najlepszym tego przejawem jest uznanie tej pracy jako najpoważniejszego studium na temat Amazonki, włączenie jej do podręczników oraz potraktowanie jako materiału bazowego dla dalszych badań nad naszą wspaniałą rzeką.

   To wszystko pozwala mi podkreślić wielki wkład Ekspedycji „Amazon Source ’96” w wiedzę geograficzną, w lepsze poznanie istotnych zjawisk przyrodniczych. Za to wszystko uznanie dla Jacka i jego grupy, za upór i wytrwałość w dążeniu do tego, aby przygoda eksploracyjna nabrała wymiaru naukowego. Pozyskana dzięki temu wiedza pozwala nam lepiej zrozumieć zasadniczą rolę, jaką odgrywa źródło Amazonki – maleńki element w złożonym systemie świata. Za ten wysiłek Peru wyraża wdzięczność.

Kontradmirał Raúl Parra Maza, Zasłużony Prezes Peruwiańskiego Towarzystwa Geograficznego